Het leerlingenaantal bij de Hovenschool in de wijk de Hoven, gelegen aan de overkant van de Ijssel bij Deventer groeide gestaag door, waarbij een uitbreiding noodzakelijk was. 

Bouwmeester heeft hier bijgestaan in het volledige bouwtraject, vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering van de bouwwerkzaamheden. De nieuwe uitbreiding is integraal onderdeel geworden van het bestaande gebouw en volgt hierbij de vorm en materiaalgebruik van de bestaande school.

Onze expertise

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin