Nieuwe hoofdentree en centrale hal bij de Mariaschool in Wierden. Door het verplaatsen van het speellokaal naar een andere ruimte is een nieuw centrale hal beschikbaar gekomen voor nieuwe vormen van samenwerking.

De nieuwe ruimte is lichter en ruimter geworden en biedt ook beter plaats aan vieringen en andere evenementen. Ter aanvulling op het plan is een ondergeschikte entree nu herkenbaar aangepast en is de terreininrichting hierop aangepast. Met beperkte middelen is de school nu weer toegespitst op het doorontwikkelde onderwijsconcept en klaar voor de toekomst.

Onze expertise

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin