Dagelijks klachtenonderhoud

 • Ter ondersteuning van een facilitair medewerker kan BouwMeester de nodige adviezen en ondersteuning bieden om vastgoed optimaal te benutten
  – Technisch
  – Esthetisch / functioneel
 • Wet- en regelgeving
 • Gebouwinspecties conform NEN2767
 • Meerjaren onderhoudsplannen opstellen
 • Strategisch advies inzake huisvesting geven

Uitvraag en begeleiding van onderhoudswerkzaamheden, vanuit

 • Het meerjaarlijks onderhoud, waarbij
 • Gewenste onderwijskundige aanpassingen
 • Uitgebreide renovatie

Beheer van multifunctionele accommodaties en vereniging van eigenaren
Ingebruikname gebouw na overdracht/nieuwbouwtraject.

Nieuwbouw en renovatie-trajecten (bouwen)

 • De zoektocht naar een visie en passend programma van eisen als input voor nieuwbouw of renovatie
 • De vertaling van een programma van eisen in een schetsontwerp en verdere uitwerking richting aanvraag van een vergunning
 • Het maken van bestekstukken als in put voor een aanbesteding
 • Klimaat, Gezond binnenklimaat, Verduurzamen
 • Integreren van duurzame oplossing in het onderhoud
  – Zonnestroom
  – Nieuwe bronnen voor warmteopwekking
  – Ventilatie als onderdeel van de opgave
willibrordus1