Strategische (onderwijs)huisvesting

Ondernemingen en maatschappelijke organisaties zijn (indien men niet huurt) verantwoordelijk voor de eigen gebouwen. Vooral in het primair onderwijs is dit nog anders geregeld maar het is het voornemen van het Rijk om schoolbesturen hierin meer verantwoordelijkheid te geven. Dit zorgt ervoor dat schoolbesturen net als ondernemingen en maatschappelijke organisaties zeer bewust moeten gaan nadenken over de manier waarop men de huisvesting wil regelen en onderhouden. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de visie van de organisatie, de fluctuaties in leerlingenaantal en het samenwerken met partners. Wij kunnen u adviseren over uw gebouwsituatie of deze compleet in beeld brengen. Op grotere schaal zijn wij in staat Integrale huisvestingsplannen (IHP’s ) op te stellen of de implementatie daarvan op uw specifieke situatie te beoordelen. In de gesprekken met maatschappelijke partners en gemeenten kunnen wij u bijstaan en indien gewenst vertegenwoordigen.