Juridisch advies

Bij de voorbereiding van een bouwproces en tijdens het bouwproces zelf kunnen zich allerlei problemen voordoen op het gebied van wet- en regelgeving. In principe maakt het niet uit of het daarbij gaat om nieuwbouw, sloop, renovatie, uitbreiding of verbouwing. De bouwvergunning, de omgevingsvergunning en de gebruiksvergunning zijn hiervan slechts voorbeelden. Daarnaast kunnen plannen of acties van omwonenden en derden gevolgen hebben voor uw kernactiviteiten. Op gemeentelijk niveau kan daarbij gedacht worden aan Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) en aan wijksanering. Kennis van wet- en regelgeving, bezwaar- en beroepsprocedures is daarbij onontbeerlijk. Datzelfde geldt voor het oprichten en inrichten van rechtspersonen zoals een vereniging en een stichting. Deskundige advisering op dit gebied kan worden aangeboden en indien gewenst met aanvullende advisering van notarissen, advocaten en/of accountants.