Integraal Projectmanagement

Bij Integraal Projectmanagement plaatst u het bouwproces onder de volledige verantwoordelijkheid van BouwMeester. Wij ontzorgen u hierbij volledig maar u behoudt als opdrachtgever maximale invloed in een transparant en open proces. Wij zijn uw aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. BouwMeester vervult graag een centrale rol in het proces en contracteren ook de ontwerpende en uitvoerende partijen. Wij brengen regelmatig verslag uit, houden u op de hoogte en betrekken u, met volledige inspraak, bij alle essentiële beslissingen en beslismomenten.

Projectmanagement geeft u als opdrachtgever de zekerheid van een eindresultaat dat voldoet aan de vooraf gestelde kaders van kwaliteit, budget en planning. Omdat BouwMeester verantwoordelijk is voor het eindproduct heeft u maar één aanspreekpunt.