Bouwmanagement

BouwMeester verzorgt namens u de operationele leiding van het project. Van de eerste ontwerpschetsen tot en met de ingebruikname van de nieuwe huisvesting. 

De projectleider geeft leiding aan alle bij het project betrokken interne en externe partijen, co├Ârdineert de daarbij behorende activiteiten en bewaakt de projectdoelstellingen ten aanzien van kwaliteit, kosten, planning, organisatie en informatie. Hierbij wordt regelmatig terugkoppeling gegeven aan u als opdrachtgever.