NEN 2767

De NEN 2767 is een methode om de staat van onderhoud van een gebouw vast te leggen door middel van een officiële meet- en registreermethode. De registratie geschiedt door een gecertificeerde inspecteur. Alle bij BouwMeester in dienst zijnde inspecteurs zijn gecertificeerd. Het hanteren van NEN 2767 heeft als doel om  de conditie van bouw- en installatiedelen op een objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Tot enige jaren geleden was er geen duidelijke richtlijn voor het vastleggen van de onderhoudsstaat van gebouwen. Er konden verschillen ontstaan in de manier waarop twee verschillende inspecteurs naar gebouwen keken. Daarnaast konden er verschillen ontstaan in de manier waarop de opname van inspecteurs werd vertaald naar een advies. Er ontstond duidelijk behoefte aan een eenduidige systematiek dat objectief en transparant het onderhoud van een gebouw vastlegt. Dit leidde tot NEN 2767. Bij de inspectie van een gebouw stelt de inspecteur van ieder materieel, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. De inspectie richt zich op:

- De schil van het gebouw (daken, gevels en terrein)
- De binnenkant van het gebouw (vloeren, wanden, plafonds)
- De inrichting (zichtbare elementen zoals keukenblokken en pantry’s)
- De installaties bestaande uit:
      - Verwarming, (eventueel) luchtbehandeling en (eventueel) koeling
      - Elektrische installaties zoals verlichting en alarminstallaties
      - Water, riolering en sanitair.

Gegeven het hanteren van NEN 2767 is een technische opzet van een meerjarenonderhoudsplan (MOP) niet te voorkomen. BouwMeester hanteert  voor haar rapportage een opzet en een lay-out die helder, eenduidig en goed leesbaar is voor iedereen. Middels korte toelichtingen, foto’s  en conclusies wordt een MOP een gemakkelijk te hanteren en te interpreteren document.