Meerjarenonderhoudsplannen

De meerjaren onderhoudsplanning is helder en eenduidig ingericht en geeft de actuele onderhoudssituatie per gebouw aan. In de planning is opgenomen wanneer welke onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en worden de kosten geraamd. In de planning wordt, daar waar van toepassing, een onderscheid gemaakt tussen de voorzieningen die voor rekening van de gemeente komen en de werkzaamheden die door het bevoegd gezag dienen te worden bekostigd.

Meer informatie over het meerjarenonderhoudsplan of de certificering leest u hier:

- De opzet van het meerjarenonderhoudsplan

- NEN 2767

 

vrouw paars