GPR+ berekening

GPR Gebouw is hét hulpmiddel voor het maken van duurzaamheidskeuzes bij nieuwbouw en renovatie van woningen, utiliteitsgebouwen en scholen. GPR Gebouw is een applicatie om plankwaliteit en milieubelasting van een project in samenhang te optimaliseren.In het praktisch prestatiegericht instrument kunnen ontwerpgegevens omgezet worden naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. In de applicatie wordt een nieuw of bestaand gebouw ingevoerd in 5 verschillende modules. In elke module worden specifieke thema’s behandeld. De 5 modules zijn:
• energie
• mileu
• gezondheid
• gebruikskwaliteit
• toekomstwaarde

In elke module kan een kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 10 worden behaald. Het resultaat oftewel de behaalde kwaliteitsscore wordt vervolgens vertaald naar een kwaliteitslabel dat het project classificeert in rapportcijfers van 1 t.m. 10 (ook een score in sterren van één tot vijf sterren is te hanteren) . Waarbij niveau Bouwbesluit gelijk staat aan het cijfer 6 (of 1 ster), het cijfer 10 (5 sterren)  geeft de maximale score. Het kwaliteitslabel kan tevens worden gebruikt voor communicatie met bewoners en gebruikers.

Hoe gebruikt men GPR Gebouw?
GPR Gebouw kan worden gebruikt om de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen te bepalen en te vergelijken met een ambitieniveau. In het geval van nieuwbouw en verbouw zijn er enkele kleine verschillen.

GPR Gebouw bij nieuwbouw
In het geval van nieuwbouw start men met het invoeren van het ontwerp van de architect. Voor nieuwbouw is er vaak een ambitieniveau gesteld. Het minimale ambitieniveau (= Bouwbesluit) is door de overheid vastgesteld. Een opdrachtgever kan ervoor kiezen om een hoger ambitieniveau vast te stellen waardoor het gebouw met recht 'duurzaam' genoemd kan worden.  Na het invoeren van het ontwerp wordt er gecontroleerd of er wordt voldaan aan het gestelde ambitieniveau. Is dit niet het geval dan zal het ontwerp moeten worden bijgeschaafd. BouwMeester doet een voorstel voor de te maken keuzen. Deze keuzen worden bepaald door de investeringskosten, de haalbaarheid en/of de exploitatiekosten op langere termijn.

GPR Gebouw bij bestaande bouw
In principe is de werkwijze voor bestaande gebouwen niet anders dan voor nieuwbouw. Uitgangspunt is echter vaak geen ambitieniveau maar het niveau van het bestaande gebouw. Het bestaande gebouw vormt het uitgangspunt in de berekeningen. Door het invoeren van de huidige gebouwkenmerken en de kenmerken na ingreep wordt de actuele duurzaamheidsprestatie vergeleken met de prestatie na ingreep. Dit maakt het mogelijk om de consequenties van verschillende niveaus van renovatie of zelfs sloop/vervangende nieuwbouw te vergelijken. GPR Gebouw is toepasbaar bij het groot onderhoud of de renovatie van bestaande woningen, woongebouwen, kantoorgebouwen en scholen.