Duurzaamheidsscan

Om voor uw pand vast te kunnen stellen wat de meest geschikte duurzaamheidsmeetmethode is  kan BouwMeester een duurzaamheidsscan uitvoeren. 

Aan de hand van uw doelstellingen en uitgangspunten wordt op basis van deze scan duidelijk welke ambities haalbaar zijn en en welke niet. Tevens kan m.b.v. het softwarepakket GPR+ bepaald worden welke maatregelen getroffen moeten worden om de doelstellingen te kunnen realiseren. De rapportages vanuit GPR+ geven een helder overzicht van het effect van de getroffen maatregelen. De GPR+-rapportage geeft de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde een rapportcijfer op de schaal van 1 tot 10. Een cijfer 6 komt overeen met een minimaal vereist niveau conform het Bouwbesluit. Wij spreken pas van duurzaam als op alle onderdelen minimaal een 7,5 wordt gescoord. Een 10 staat voor een eminente score met een maximale duurzaamheid