Programma van Eisen

Een Programma van Eisen is de basis voor alle volgende stappen en het kent eigenlijk 3 vervolgdocumentenHet is belangrijk dat de toekomstige huisvesting goed is afgestemd op de primaire processen en de visie van uw organisatie. In het programma van eisen worden de basis uitgangspunten, de kwaliteitseisen, de gebouwprestaties en  de ambities van uw organisatie vastgesteld. Deze ambities worden vastgelegd in een Functioneel Programma van Eisen (FPvE)  vervolgens worden deze functionele eisen vertaald naar een Ruimtelijk Programma van Eisen waarin de gewenste ruimte met de benodigde oppervlakten en hun onderlinge relaties worden bepaald. Daarnaast worden de technische uitgangspunten vastgelegd in het Technisch Programma van Eisen waarin technische prestaties van het gebouw worden vastgelegd.

Het Programma van Eisen moet  beschouwd worden als een ‘groeidocument’, dat wil zeggen een document met een uitwerking van grof naar fijn, van globaal naar gedetailleerd en dat herijkt wordt gedurende het proces. Uiteindelijk is het Programma van Eisen het basisdocument voor het gehele bouwproces.