Integraal huisvestingsplan

Het kan  vaak interessant zijn om met gelijkgestemde organisaties samen onder een dak te 'wonen', zoals bv. een Multifunctionele Accommodatie (MFA) of een brede school.  Een integraal huisvestingsplan vertaalt de ruimtebehoefte van de diverse gebruikers in oppervlakte, onderlinge relatie en plaats. Hierbij wordt zowel het individuele belang als ‘het grote geheel’ meegenomen. Naast financiering en haalbaarheid geeft een integraal huisvestingsplan  inzicht in de investeringskosten per gebruiker, de beheerssituatie en exploitatielasten.