Exploitatieadvies

De huisvestingskosten op langere termijn zijn meestal hoger dan de eenmalige investering voor (de ver)bouw van uw pand. Hierbij is het van groot belang om inzicht te hebben  in de exploitatiekosten van uw gebouw. Hoe hoog zijn de onderhoudskosten, hoe ziet de energierekening eruit, wat zijn de afschrijvingen en wat is de toekomstwaarde van het pand. Allemaal vragen die gesteld moeten worden tijdens het ontwerpproces. Steekhoudende elementen die bepalend kunnen zijn voor elementaire keuze in  het ontwikkelproces.