Bouwplan voorbereiding

  Bouwplannen vereisen een goede voorbereiding. BouwMeester adviseert en ondersteunt de opdrachtgever om de wensen en ideeën van een opdrachtgever vorm te geven en in kaders te plaatsen.

  Alvorens over te gaan tot een ontwerpfase is het raadzaam om een aantal stappen te doorlopen en deze vast te leggen in een:

  Haalbaarheidsonderzoek
  Locatieonderzoek 
  Integraal huisvestingsplan
  Programma van Eisen 
  Exploitatieadvies 

 

vrouw paars