Milieuprestatieberekeningen

Conform het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een g.o.  groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. BouwMeester kan deze milieuprestatieberekening voor u maken.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken (grond, weg en waterbouw)‘ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Ook voor het meten van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL  en duurzaam inkopen wordt de berekening gevraagd. Zonder deze berekening wordt vanaf 2013 in principe geen omgevingsvergunning meer verleend.