Bouwkosten

Onze calculaties zijn bestemd om inzicht te geven in de bouw- en investeringskosten van uw bouwproject. De calculaties geven een duidelijk overzicht van de te verwachten kosten van het bouwproject. De investeringskosten baseren wij op de methodiek conform NEN 2631.

Bouwkosten gaan niet alleen over geld. Het is een combinatie van gebruikerseisen, kwaliteit, bouwtechniek en het bouwproces. Bouwkostenmanagement is een continue afweging van haalbaarheid en rendement versus optimaal gebruikersnut en esthetica. Functionaliteit, kwaliteit en identiteit staan hierbij centraal.