Bouwbesluitberekeningen

Bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de plannen voldoen aan de wettelijke bouw- en regelgeving.

Deze toetsing geschiedt door de vereiste berekeningen voor:

  •  Energieprestatie coëfficiënt (EP-berekening) 
  •  minimale daglichttoetreding
  •  de vereiste ventilatievoorzieningen
  •  verhouding gebruiksoppervlakte versus verblijfsoppervlakte
  •  spuicapaciteit
  •  nagalmtijd