planmatig onderhoud

Om een goed inzicht te krijgen in de kosten van het gebouwonderhoud is het laten opstellen van meerjarenonderhoudsplan (MJOP) eigenlijk onmisbaar. Vanuit een dergelijk plan dient een strategisch jaarprogramma opgesteld te worden. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan een traject van offerte aanvraag, beoordeling offertes en daarop volgende uitvoering in werking gesteld worden. Door onze omvang kunnen wij vaak scherpe prijzen bedingen voor de uit te voeren werkzaamheden. Controle op de uitvoering op prikmomenten, een gedegen oplevering en controle van de afgegeven garanties behoren tot de dienstverlening. Indien van toepassing kunnen aanvragen verzorgd en begeleid worden voor gemeentelijke, provinciale en landelijke trajecten al dan niet in subsidieverband.