dagelijks onderhoud en storingsafhandeling

Het is van belang dat het werken in een gebouw kan plaatsvinden in een goede omgeving en niet verstoord wordt. Het preventief onderhouden van een gebouw en het adequate optreden bij (ver)storingen draagt bij tot het positief beleven van het werkklimaat en is aldus prestatie bevorderend.  Bouwmeester regelt in en na overleg met de opdrachtgever het uit te voeren dagelijks onderhoud; dit zo veel mogelijk op basis van aanwezige contracten. Een betrouwbare groep van plaatselijke bedrijven met daartoe opgeleide en goed geoutilleerde vakmensen verzorgt op een adequate en alerte wijze de onderhouds- en reparatiebehoefte.