calamiteiten afhandeling

Gedegen onderhoud van gebouwen sluit niet uit dat er zich calamiteiten kunnen voordoen zoals een dak lekkage of het springen van een (riool)leiding.  Door tijdig en doeltreffend ingrijpen kan vervolgschade voorkomen worden; tevens zal het streven moeten zijn dat de reguliere activiteiten veilig en zo veel mogelijk ongestoord voortgang kunnen vinden. Om dit te garanderen is een dekkend netwerk van onderhoudsbedrijven voorhanden dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 12 maanden per jaar beschikbaar is. In die gevallen waar sprake is van verzekeringstechnische aspecten kan advisering en ondersteuning geboden worden.