bestuurlijk beheer

Uitgangspunt is steeds de eigendomssituatie. Is sprake van meerdere juridische eigenaren of is er één juridisch eigenaar. Is men tevens economisch eigenaar of juist niet. In het geval dat er meerdere eigenaren zijn zal veelal gekozen worden een Vereniging van Eigenaren (VVE) met een juridische vormgeving in appartementensplitsing. Andere juridische constructies zoals een stichting zijn ook mogelijk. Is sprake van huur en/of verhuur van ruimten dan kan de inrichting van een gebruikersoverleg een optie zijn. Het opzetten van de meest wenselijke juridische vormgeving en het  eventueel vervolgens inrichten en beheren ervan behoort tot de competenties van BouwMeester. BouwMeester kan zelfs optreden als beheerder van een gebouw en/of complex en in die hoedanigheid aanspreekpunt zijn voor alle eigenaren en huurders.  Vergaderingen kunnen worden voorbereid en genotuleerd; besluiten en actiepunten worden uitgevoerd en bewaakt.