Beheer en exploitatie

Het bouwen van een gebouw is een proces waarbij uit vele invalshoeken en specialismen aan de visie van de opdrachtgever een fysieke vertaling wordt gegeven. Na realisatie start een volledig nieuwe situatie die zijn eigen dynamiek kent en een eigen deskundigheid vereist namelijk het beheer en de exploitatie van een gebouw. Zeker in die gevallen waarbij gestreefd wordt naar een optimalisatie van het ruimtegebruik en naar een samenwerking met meerdere (maatschappelijke) partners zijn adequaat beheer en lage exploitatielasten kritische factoren. Maar het getuigt zeker van een professionele werkwijze als elk gebouw continu in beheer en exploitatie scherp gevolgd wordt. BouwMeester kan op dit gebied de opdrachtgever adviseren, ontzorgen en eventueel vertegenwoordigen. Terreinen waaraan gedacht kan worden zijn:

- dagelijks onderhoud en storingsafhandeling
- calamiteiten afhandeling
- beheer onderhoudscontracten en vergunningen
- planmatig onderhoud
- administratief beheer
- bestuurlijk beheer 

 

vrouw paars